החבילה הרגילה

החבילה הבסיסית
2000 חד פעמי
 • אתר תדמית או אתר חנות עד 2 דפים
 • מערכת ניהול פשוטה לתפעול
 • מערכת תשלום ושליחויות
 • קישור אתר/חנות לפיסבוק
 • דף צור קשר עם קישור למייל
 • שירות ותמיכה למשך 6 חודשים בחינם
 • תשלום חודשי של 69 ש"ח (אחסון האתר).
 • תשלום שנתי (כל שנה) על שם האתר/חנות עד 100 ש"ח לשנה. (לדוגמא : www.my-store.co.il)

החבילה המתקדמת

החבילה המשתלמת
5000 חד פעמי
 • אתר תדמית או אתר חנות עד 10 דפים
 • כלים מתקדמים לבניית האתר/חנות ועיצוב מתקדם
 • מערכת ניהול פשוטה לתפעול
 • מערכת תשלום ושליחויות
 • קישור אתר/חנות לפיסבוק
 • דף צור קשר עם קישור למייל
 • שירות ותמיכה למשך שנה בחינם
 • תשלום חודשי של 69 ש"ח (אחסון האתר).
 • תשלום שנתי (כל שנה) על שם האתר/חנות עד 100 ש"ח לשנה. (לדוגמא : www.my-store.co.il)
מועדפת

דף נחיתה

דף אחד
350 תשלום חודשי
 • בניית דף נחיתה מעוצב.
 • מערכת צור קשר עם קישור למייל
 • כמה מלים על העסק
 • תשלום חודשי קבוע ללא התחיבות